Zarządzanie zmianami

Akceptuje lub odrzuca zarejestrowane zmiany.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj


Lista

Zaakceptuj lub odrzuć poszczególne zmiany.

Filtr

Określa kryteria filtrowania listy zmian z zakładki Lista.