Komentarz

Określa komentarz dotyczący zarejestrowanej zmiany.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Komentarz

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Lista. Kliknij pozycję listy i otwórz menu kontekstowe. Wybierz Edycja komentarza


Ikona notatki

Komentarz można dodać, gdy , lub w oknie dialogowym Zarządzanie zmianami.