Rejestruj zmiany

Śledzi każdą zmianę wprowadzoną w bieżącym dokumencie według autora i daty.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Rejestruj


Kiedy polecenie rejestrowania zmian jest aktywne, śledzone są następujące zmiany: