Śledź zmiany

Wyświetla polecenia umożliwiające śledzenie zmian w pliku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Śledź zmiany


Rejestruj zmiany

Śledzi każdą zmianę wprowadzoną w bieżącym dokumencie według autora i daty.

Chroń zmiany

Zapobiega wyłączeniu przez użytkownika funkcji rejestrowania zmian oraz zaakceptowaniu lub odrzuceniu zmian, jeśli nie zostanie wprowadzone hasło.

Pokaż

Pokazuje lub ukrywa zarejestrowane zmiany.

Manage

Akceptuje lub odrzuca zarejestrowane zmiany.

Komentarz

Określa komentarz dotyczący zarejestrowanej zmiany.