Edytor mapy obrazkowej

Pozwala dołączyć adresy URL do określonych obszarów, zwanych punktami aktywnymi, obrazów lub grup obrazów. Mapa bitów to jeden punkt aktywny lub ich grupa.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Mapa obrazkowa (dostępne także w menu kontekstowym wybranego obiektu)


Dodawanie punktów aktywnych do obrazów

Można rysować trzy rodzaje punktów aktywnych: prostokąty, elipsy i wielokąty. Kliknięcie punktu aktywnego powoduje załadowanie adresu URL w określonym oknie przeglądarki lub ramce. Można także określić tekst, który będzie się pojawiał po umieszczeniu wskaźnika myszy na punkcie aktywnym.

Zastosuj

Stosuje zmiany, które zostały wprowadzone do mapy obrazkowej.

Ikona

Zastosuj

Otwórz

Ładuje istniejącą mapę obrazkową w formacie MAP-CERN, MAP-NCSA lub SIP StarView ImageMap.

Ikona

Otwórz

Zapisz

Zapisuje mapę obrazkową w formacie MAP-CERN, MAP-NCSA lub SIP StarView ImageMap .

Ikona

Zapisz

Wybierz

Zaznacza punkt aktywny w mapie obrazkowej, który chcesz poddać edycji.

Ikona

Wybierz

Prostokąt

W miejscu przeciągnięcia po obrazie rysuje punkt aktywny w kształcie prostokąta. Następnie można wprowadzić adres i tekst dla punktu aktywnego oraz wybrać ramkę, w której ma być otwierany adres URL.

Ikona

Prostokąt

Elipsa

W miejscu przeciągnięcia po obrazie rysuje punkt aktywny w kształcie elipsy. Następnie można wprowadzić adres i tekst dla punktu aktywnego oraz wybrać ramkę, w której ma być otwierany adres URL.

Ikona

Elipsa

Wielokąt

W miejscu przeciągnięcia po obrazie rysuje punkt aktywny w kształcie wielokąta. Kliknij tę ikonę, przeciągnij wskaźnikiem myszy po obrazie, a następnie kliknij, aby określić jeden bok wielokąta. Przesuń wskaźnik myszy w miejsce, w którym ma się znaleźć koniec następnego boku, a następnie kliknij. Powtarzaj powyższe kroki aż do zakończenia rysowania wszystkich boków wielokąta. Po zakończeniu kliknij dwukrotnie, aby zamknąć wielokąt. Następnie można wprowadzić adres i tekst dla punktu aktywnego oraz wybrać ramkę, w której ma być otwierany adres URL.

Ikona

Wielokąt

Wielokąt odręczny

Rysuje punkt aktywny w kształcie odręcznie narysowanego wielokąta. Kliknij tę ikonę i przesuń wskaźnik myszy w miejsce, w którym chcesz narysować punkt aktywny. Narysuj odręczną linię i zwolnij przycisk, aby zamknąć utworzoną figurę. Następnie można wprowadzić adres i tekst dla punktu aktywnego oraz wybrać ramkę, w której ma być otwierany adres URL.

Ikona

Wielokąt odręczny

Edycja punktów

Umożliwia zmianę kształtu zaznaczonego punktu aktywnego przez edycję punktów zakotwiczenia.

Ikona

Edycja punktów

Przesuń punkty

Umożliwia przesunięcie poszczególnych punktów zakotwiczenia zaznaczonego punktu aktywnego.

Ikona

Przesuń punkty

Wstaw punkty

Dodaje punkt zakotwiczenia w miejscu kliknięcia konturu punktu aktywnego.

Ikona

Wstaw punkty

Usuń punkty

Usuwa zaznaczony punkt zakotwiczenia.

Ikona

Usuń punkty

Aktywny

Włącza i wyłącza hiperłącze zaznaczonego punktu aktywnego. Wyłączony punkt aktywny jest przezroczysty.

Ikona

Aktywny

Makro

Umożliwia przypisanie do zaznaczonego punktu aktywnego makra uruchamianego po kliknięciu tego punktu w przeglądarce.

Ikona

Makro

Właściwości

Umożliwia określenie właściwości zaznaczonego punktu aktywnego.

Ikona

Właściwości

Adres:

Określa adres URL pliku, który ma zostać otwarty po kliknięciu zaznaczonego punktu aktywnego. Aby umożliwić przejście do zakotwiczenia w dokumencie, adres powinien mieć postać "file:///C/nazwa_dokumentu#nazwa_zakotwiczenia".

Tekst:

Określa tekst, który będzie się pojawiał po umieszczeniu wskaźnika myszy na punkcie aktywnym w przeglądarce. Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden tekst, to zostanie wyświetlony adres.

Ramka:

Określa nazwę docelowej ramki, w której ma zostać otwarty adres URL. Można także wybrać z listy standardową nazwę ramki.

Lista typów ramek

Widok grafiki

Wyświetla mapę obrazkową, umożliwiając kliknięcie i edycję punktów aktywnych.