Otwórz

Otwiera zaznaczony obiekt OLE za pomocą programu, w którym go utworzono.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Obiekt - Otwórz


To polecenie menu jest wstawiane do podmenu Edycja – Obiekty przez aplikację, za pomocą której został utworzony połączony obiekt. W zależności od aplikacji polecenie dotyczące obiektu OLE może mieć nazwę “Otwórz” lub inną.

Po zakończeniu wprowadzania zmian należy zamknąć plik źródłowy dla obiektu OLE. Obiekt OLE zostanie następnie zaktualizowany w dokumencie.