Nawigator dokumentów głównych

Nawigator w dokumencie głównym może być przełączany między zwykłym i głównym widokiem.

Korzystanie z dokumentów głównych i podrzędnych

Nawigator wyświetla listę głównych składników dokumentu głównego. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na nazwie dokumentu podrzędnego znajdującej się na tej liście jest wyświetlana pełna ścieżka tego dokumentu.

W widoku głównym w Nawigatorze są wyświetlane następujące ikony:

Przełącz widok wzorca

Przełącza między widokiem głównym i zwykłym.

Ikona

Przełącz widok wzorca

Edycja

Umożliwia edycję zawartości składnika zaznaczonego na liście w Nawigatorze. Jeśli zaznaczonym składnikiem jest plik, to jest on otwierany do edycji. W przypadku zaznaczenia indeksu jest otwierane okno dialogowe indeksu.

Ikona

Edycja

Aktualizuj

Kliknij i wybierz zawartość, którą chcesz zaktualizować.

Ikona

Aktualizuj

Wybór

Aktualizuje zawartość zaznaczenia.

Indeksy

Aktualizuje wszystkie indeksy.

Łącza

Aktualizuje wszystkie łącza.

Wszystko

Aktualizuje całą zawartość.

Edycja łącza

To polecenie znajduje się w menu kontekstowym wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wstawionego pliku w Nawigatorze.Zmienia właściwości łącza zaznaczonego pliku.

Wstaw

Wstawia plik, indeks lub nowy dokument do dokumentu głównego.

Ikona wskazówki

Można również wstawiać pliki do dokumentu głównego, przeciągając je z Pulpitu i upuszczając w widoku głównym Nawigatora.


Ikona

Wstaw

Indeks

Wstawia do dokumentu głównego indeks lub spis treści.

Plik

Wstawia do dokumentu głównego jeden lub więcej istniejących plików.

Nowy dokument

Tworzy i wstawia nowy dokument podrzędny. Podczas tworzenia nowego dokumentu jest wyświetlany monit o wprowadzenie nazwy pliku oraz lokalizacji, w której ma zostać zapisany dokument.

Tekst

Wstawia do dokumentu głównego nowy akapit umożliwiający wprowadzenie tekstu.

Zapisz także zawartość

Zapisuje kopię zawartości połączonych plików w dokumencie głównym. Zapewnia to dostępność bieżącej zawartości w przypadku braku dostępu do połączonych plików.

Ikona

Zapisz także zawartość

Przenieś w dół

Przenosi zaznaczenie o jedno miejsce w dół na liście Nawigatora. Wpisy można także przenosić, przeciągając i upuszczając je na liście. Przeniesienie sekcji tekstowej na inną sekcję tekstową powoduje ich scalenie.

Ikona

Przenieś w dół

Przenieś w górę

Przenosi zaznaczenie o jedno miejsce w górę na liście Nawigatora. Wpisy można także przenosić, przeciągając i upuszczając je na liście. Przeniesienie sekcji tekstowej na inną sekcję tekstową powoduje ich scalenie.

Ikona

Przenieś w górę

Usuń

Usuwa zaznaczenie z listy Nawigatora.