Znajdź i zamień

Znajduje lub zamienia tekst lub formatowanie w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Znajdź i zamień

+H

Na pasku standardowym kliknij

Ikona

Znajdź i zamień


Znajdź

Wprowadź tekst, który chcesz znaleźć, lub wybierz z listy poprzednią frazę wyszukiwania.

Opcje wyszukiwania są wyświetlane w polu Znajdź i w obszarze Inne opcje okna dialogowego.

Uwzględniaj wielkość liter

Powoduje, że wielkie i małe litery są rozróżniane.

Szuka komórek z zawartością, która jest identyczna z kryteriami wyszukiwania.

Zamień

Wprowadź zastępczy tekst lub wybierz z listy używany ostatnio tekst lub styl.

Opcje zastępowania są wylistowane w polu Znajdź i w obszarze Inne opcje okna dialogowego.

Znajdź poprzednie

Znajduje i zaznacza poprzednie wystąpienie poszukiwanego tekstu lub formatu w dokumencie.

Znajdź następne

Znajduje i zaznacza następne wystąpienie poszukiwanego tekstu lub formatu w dokumencie.

Zamień

Zamienia znaleziony tekst lub format, a następnie poszukuje następnego wystąpienia.

Zamień wszystko

Zamienia wszystkie wystąpienia określonego tekstu lub formatu, który ma być zastąpiony.

Inne opcje

Wyświetla więcej lub mniej opcji wyszukiwania. Kliknij etykietę ponownie, aby ukryć rozszerzone pola wyszukiwania.

Tylko bieżące zaznaczenie

Przeszukuje tylko zaznaczony tekst lub komórki.

Zamień wstecz

Wyszukiwanie rozpoczyna się od bieżącej pozycji kursora i postępuje w kierunku początku pliku.

Szukaj podobnych

Umożliwia znalezienie wyrażeń, które są zbliżone do tekstu w polu Znajdź. Aby określić kryteria podobieństwa, należy zaznaczyć to pole i kliknąć przycisk Podobieństwa.

Rozróżniaj szerokość znaków (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Powoduje, że znaki o połowie i pełnej szerokości są rozróżniane.

Brzmi jak (japoński) (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Umożliwia określenie opcji wyszukiwania tekstu japońskiego w podobnej notacji. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy kliknąć przycisk Dźwięki i określić opcje wyszukiwania.

Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Ikona wskazówki

Po zamknięciu okna dialogowego Znajdź i zamień nadal możesz wyszukiwać na podstawie ostatnich wpisanych kryteriów wyszukiwania. W tym celu naciśnij kombinację klawiszy Shift ++F.