Wklej specjalnie

Wstawia zawartość schowka do bieżącego dokumentu w określonym formacie.

Źródło

Wyświetla źródło zawartości schowka.

Wybór

Wybierz format dla zawartości schowka, którą chcesz wkleić.