Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Wytnij

+X

Na pasku standardowym kliknij

Ikona

Wytnij