Ponów

Wycofuje efekt działania ostatniego polecenia Cofnij. Aby wybrać krok polecenia Cofnij, który chcesz odwrócić, kliknij strzałkę znajdującą się obok ikony Ponów na pasku standardowym.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Ponów

Na pasku standardowym kliknij

Ikona

Ponów