Cofnij

Cofa skutki ostatniego polecenia lub ostatni dokonany wpis. Aby wybrać polecenie do cofnięcia, należy kliknąć strzałkę znajdującą się obok ikony Cofnij na pasku standardowym.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Cofnij

+Z

Na pasku standardowym lub pasku danych tabeli kliknij

Ikona

Cofnij


Ikona wskazówki

Aby zmienić liczbę poleceń możliwych do cofnięcia, przejdź do Konfiguracji eksperta i ustaw nową wartość dla /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


Ikona notatki

Niektórych poleceń (np. edycji stylów) nie można cofnąć.


Ikona wskazówki

Działanie polecenia Cofnij można anulować, wybierając Edycja - Ponów.


Informacje o poleceniu Cofnij w tabelach baz danych

Podczas pracy z tabelami baz danych można cofnąć tylko ostatnie wydane polecenie.

Ikona ostrzeżenia

Użycie polecenia Cofnij po zmianie zawartości rekordu niezapisanej tabeli bazy danych powoduje wymazanie rekordu.


Informacje o poleceniu Cofnij w prezentacjach

Zawartość listy Cofnij jest kasowana po zastosowaniu nowego układu slajdu.