Zapisz wszystko

Zapisuje wszystkie zmodyfikowane dokumenty programu LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Zapisz wszystko


Podczas zapisywania nowego pliku lub kopii pliku tylko do odczytu jest wyświetlane okno dialogowe Zapisz jako.