Wyślij

Wysyła kopię bieżącego dokumentu do różnych aplikacji.

Aby wykonać tę operację...

Menu Plik - Wyślij


Dokument e-mailem

Otwiera nowe okno w domyślnym programie poczty elektronicznej z bieżącym dokumentem jako załącznikiem. Stosowany jest bieżący format pliku.

Dokument jako załącznik PDF

Eksportuje cały plik do formatu PDF, a następnie wysyła go jako załącznik do wiadomości e-mail.