Drukuj

Drukuje bieżący dokument, zaznaczenie lub określone strony. Można także ustawić opcje drukowania bieżącego dokumentu. Opcje drukowania zależą od drukarki i używanego systemu operacyjnego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Drukuj

+P

Na pasku standardowym kliknij

Ikona

Drukuj plik bezpośrednio


Okno dialogowe Drukowanie składa się z trzech głównych części: podglądu z przyciskami nawigacyjnymi, kilku stron kart z formantami związanymi z bieżącym typem dokumentu oraz przycisków Drukuj, Anuluj i Pomoc.

Aby się dowiedzieć, w jaki sposób wydrukować dokument, należy kliknąć poniższe łącza.

Drukowanie dokumentów tekstowych:

Drukowanie broszury

Podgląd strony przed wydrukiem

Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu

Drukowanie w odwrotnej kolejności

Wybór podajnika papieru drukarki

Drukowanie arkuszy kalkulacyjnych:

Określanie zakresów wydruku w arkuszu

Drukowanie elementów arkuszy

Określanie liczby stron do wydrukowania

Drukowanie arkusza w orientacji poziomej

Drukowanie wierszy lub kolumn na każdej stronie

Drukowanie prezentacji:

Drukowanie prezentacji

Drukowanie slajdów dopasowanych do wielkości papieru

Drukowanie – ustawienia ogólne:

Szybsze drukowanie przy zmniejszonej ilości danych

Drukowanie czarno-białe

Wybieranie maksymalnego obszaru drukowania strony

Ikona notatki

Ustawienia definiowane w oknie dialogowym Drukowanie obowiązują jedynie w odniesieniu do bieżącego zadania drukowania uruchomionego poprzez kliknięcie przycisku Drukuj. W celu zmiany niektórych opcji na stałe trzeba wywołać kolejno pozycje Narzędzia – Opcje – LibreOffice (nazwa aplikacji) – Drukowanie.


Ikona notatki

Naciśnij klawisze Shift+F1 lub wybierz pozycje Pomoc – Co to jest? oraz wskaż dowolny formant w oknie dialogowym Drukowanie, aby wyświetlić tekst rozszerzonej pomocy.


Podgląd

Podgląd przedstawia wygląd każdego arkusza papieru. Przeglądanie poszczególnych arkuszy umożliwiają przyciski znajdujące się pod podglądem.

Ogólne

Na karcie Ogólne znajdują się najważniejsze opcje drukowania. Można podać, które części dokumentu mają być drukowane. Następnie dokonuje się wyboru drukarki i ewentualnie zmiany jej ustawień.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

Karta o tej samej nazwie, jak bieżąca aplikacja służy do określania zawartości, koloru, rozmiaru oraz stron wydruku. Definiowane są ustawienia charakterystyczne dla bieżącego typu dokumentu.

Układ strony

Karta Układ strony pozwala na zaoszczędzenie papieru. Umożliwia bowiem wydruk kilku stron na jednej kartce papieru. Użytkownik definiuje rozmieszczenie stron na papierze i ich wielkość.

Zmienia rozmieszczenie stron na każdej kartce papieru. Podgląd przedstawia ostateczny wygląd każdego arkusza papieru.

Można zdecydować, aby niektóre typy dokumentów były drukowane w formie broszury.

Drukowanie broszury

Opcje

Na karcie Opcje można ustawić dodatkowe opcje dla bieżącego zadania drukowania. W tym miejscu można wybrać wydruk do pliku zamiast wydruku na drukarce.