Zapisz jako szablon

Zapisuje bieżący dokument jako szablon.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Szablony - Zapisz jako szablon


Nazwa szablonu

Wprowadź nazwę szablonu.

Kategoria szablonu

Wybierz kategorię, w której chcesz zapisać nowy szablon.

Ustaw jako szablon domyślny

Nowy szablon zostanie użyty jako szablon domyślny.