Przypisana książka adresowa

Edycja przypisania pól i źródła danych książki adresowej.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Źródło książki adresowej


Źródło książki adresowej

Ustaw źródło danych i tabelę danych książki adresowej.

Źródło danych

Wybierz źródło danych dla książki adresowej.

Tabela

Wybierz tabelę danych dla książki adresowej.

Konfiguruj

Dodaj nowe źródło danych na listę Źródło książki adresowej.

Przypisanie pól

Określ przypisanie pól książki adresowej.

(Nazwa pola)

Wybierz pole w tabeli danych, które odpowiada wpisowi książki adresowej.