Ogólne

Zawiera podstawowe informacje o dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Plik – Właściwości – karta Ogólne


Plik

Wyświetla nazwę pliku.

Typ:

Wyświetla typ bieżącego dokumentu.

Lokalizacja:

Wyświetla ścieżkę, pod którą zapisany jest dokument.

Rozmiar:

Wyświetla rozmiar dokumentu w bajtach.

Utworzony:

Wyświetla datę i czas utworzenia dokumentu.

Zmodyfikowany:

Wyświetla autora, datę i czas ostatniego zapisu w formacie pliku LibreOffice.

Szablon:

Wyświetla nazwę szablonu na podstawie którego utworzono dokument.

Podpis cyfrowy:

Wyświetla datę i czas złożenia ostatniego podpisu cyfrowego oraz dane użytkownika, który ten podpis złożył.

Podpis cyfrowy

Otwiera okno dialogowe Podpisy cyfrowe w którym możesz zarządzać podpisami cyfrowymi bieżącego dokumentu.

Wydrukowany:

Wyświetla datę i czas ostatniego wydruku dokumentu.

Całkowity czas edycji:

Wyświetla ile czasu dokument był otwarty do edycji od utworzenia. Czas edycji jest aktualizowany przy zapisywaniu dokumentu.

Numer wersji:

Wyświetla ile razy dokument został zapisany.

Zastosuj dane użytkownika

Wraz z plikiem zapisuje imię i nazwisko użytkownika. Dane te można edytować, wybierając polecenie – LibreOffice – Dane użytkownika.

Resetuj właściwości

Resetuje czas edycji na zero, czas utworzenia na bieżącą datę i godzinę, wersję na 1. Data ostatniej modyfikacji i wydruku są usuwane.