Eksportuj

Zapisuje bieżący dokument w określonej lokalizacji pod inną nazwą i w innym formacie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Eksportuj


Poniżej opisano okno dialogowe LibreOffice Eksportuj. Aby aktywować okna dialogowe LibreOffice Otwórz i Zapisz, należy wybrać polecenie LibreOffice – Ogólne, a następnie zaznaczyć pole wyboru Używaj okien dialogowych LibreOffice w sekcji Okna dialogowe do otwierania/zapisywania.

Jeden poziom wyżej

Przejdź o jeden poziom w górę w hierarchii folderów. Kliknij i przytrzymaj przycisk, aby zobaczyć foldery znajdujące się na wyższych poziomach.

Ikona

Jeden poziom wyżej

Utwórz nowy katalog

Tworzy nowy folder.

Ikona

Utwórz nowy folder

Miejsca obszaru

Wyświetla "ulubione" miejsca, czyli skróty do lokalizacji lokalnych lub zdalnych.

Pokaż obszar

Wyświetla pliki i foldery w bieżącym folderze.

Nazwa pliku

Wpisz nazwę pliku, lub ścieżkę. Możesz również wpisać adres URL

Format pliku

Wybierz format pliku dla zapisywanego dokumentu. W obszarze wyświetlania będą ukazane tylko dokumenty o tym samym typie pliku. Opis typów plików można znaleźć w temacie Informacje o filtrach importu i eksportu.

Eksportuj

Zapisuje plik.