Zapisz jako

Zapisuje bieżący dokument w innej lokalizacji, pod inną nazwą lub jako inny typ pliku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Zapisz jako


The following sections describe the LibreOffice Save as dialog. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice- General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

Ikona notatki

Aby zapisać dokument jako szablon, należy wybrać polecenie Plik - Szablony - Zapisz jako.


Połącz z serwerem

Otwiera okno dialogowe w którym można nawiązać połączenie z różnymi typami serwerów, włączając w to WebDAV, FTP, SSH, Windows Share i CMIS.

Jeden poziom wyżej

Przejdź o jeden poziom w górę w hierarchii folderów. Kliknij i przytrzymaj przycisk, aby zobaczyć foldery znajdujące się na wyższych poziomach.

Ikona

Jeden poziom wyżej

Utwórz nowy folder

Tworzy nowy folder.

Ikona

Utwórz nowy folder

Miejsca obszaru

Wyświetla "ulubione" miejsca, czyli skróty do lokalizacji lokalnych lub zdalnych.

Pokaż obszar

Wyświetla pliki i foldery w bieżącym folderze.

Nazwa pliku

Wpisz nazwę pliku, lub ścieżkę. Możesz również wpisać adres URL

Typ pliku

Wybierz format pliku dla zapisywanego dokumentu. W obszarze wyświetlania będą ukazane tylko dokumenty o tym samym typie pliku. Opis typów plików można znaleźć w temacie Informacje o filtrach importu i eksportu.

Eksportuj jako PDF

Formaty plików XML

Ikona ostrzeżenia

Zawsze zapisuj dokumenty w formacie LibreOffice zanim zapiszesz je w formacie zewnętrznym. Podczas zapisywania w zewnętrznym formacie pliku pewne informacje dotyczące formatowania mogą zostać utracone.


Zapisz

Zapisuje plik.

Zapisz z hasłem

Chroni plik za pomocą hasła którego podanie wymagane jest przy otwieraniu pliku.

Ikona notatki

Hasłem można zabezpieczać wyłącznie pliki w formacie LibreOffice.


Edycja ustawień filtra

Umożliwia ustawienie opcji zapisu arkusza dla niektórych typów danych.

Wybór

Eksportuje do innego formatu tylko zaznaczony obiekt graficzny w programach LibreOffice Draw i Impress. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru eksportowany jest cały dokument.

Ikona notatki

W przypadku eksportu do pliku typu dokumentu eksportowany jest cały dokument.