Zapisz kopię

Zapisz kopię aktualnego dokumentu pod inną nazwą lub lokalizacją.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij polecenie Plik - Zapisz kopię.


Tworzy kolejny plik o tej samej zawartości bieżącego pliku. Bieżący plik pozostanie otwarty do edycji.