Zapisz

Zapisuje bieżący dokument.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Zapisz

+S

Na pasku standardowym lub pasku danych tabeli kliknij

Ikona

Zapisz dokument


Ikona notatki

Podczas edycji wpisu Autotekstu to polecenie przyjmuje postać Zapisz Autotekst.