Zamknij

Zamyka bieżący dokument bez wychodzenia z programu.

Aby wykonać tę operację...

WybierzPlik - Zamknij


Polecenie Zamknij zamyka wszystkie okna bieżącego dokumentu.

Jeśli w bieżącym dokumencie zostały dokonane zmiany wyświetlone zostanie pytanie czy chcesz zapisać dokonane zmiany.

Po zamknięciu ostatniego okna z otwartym dokumentem zostanie wyświetlone Centrum rozpoczynania pracy.