Nośnik

Umożliwia wybór gotowego formatu wizytówki lub własnego określonego za pomocą zakładki Format .

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Plik – Nowy – Wizytówki – karta Średnie


Format

Określa format wizytówki.

Ciągły

Drukuje wizytówki na papierze w sposób ciągły.

Arkusz

Drukuje wizytówki na poszczególnych arkuszach.

Marka

Wybierz markę papieru. W każdej marce dostępne są różne formaty.

Typ

Określa format. Lista dostępnych formatów zależy od wybranej Marki. Aby zastosować niestandardowy format, wybierz pozycję [Użytkownika], a następnie kliknij zakładkę Format i zdefiniuj format.

Informacja

Typ i wymiary papieru do tworzenia wizytówek są wyświetlane na dole obszaru Format.