Opcje

Ustawia dodatkowe opcje etykiet i wizytówek, w tym synchronizację tekstu i ustawienia drukarki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety - zakładka Opcje

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki - zakładka Opcje


Cała strona

Tworzy całą stronę etykiet lub wizytówek.

Pojedyncza etykieta

Drukuje pojedynczą etykietę lub wizytówkę na stronie.

Kolumna

Określa liczbę etykiet lub wizytówek umieszczanych w jednym wierszu na stronie.

Wiersz

Określa liczbę wierszy etykiet lub wizytówek umieszczanych na stronie.

Synchronizuj zawartość

Umożliwia edycję pojedynczej etykiety lub wizytówki, a następnie aktualizację zawartości pozostałych etykiet lub wizytówek na stronie po kliknięciu przycisku Synchronizuj etykiety.

Synchronizuj etykiety

Przycisk Synchronizuj etykiety jest wyświetlany w dokumencie tylko wtedy, gdy podczas tworzenia etykiety lub wizytówki pole wyboru Synchronizuj zawartość w zakładce Opcje zostało zaznaczone.

Kopiuje zawartość lewej górnej etykiety lub wizytówki do pozostałych etykiet lub wizytówek na stronie.

Drukarka

Wyświetla nazwę bieżącej drukarki.

Konfiguruj

Otwiera okno dialogowe Ustawienia drukarki.