Dokument główny

Dokument główny służy do organizacji złożonych projektów, takich jak na przykład książka. Dokument główny może zawierać osobne pliki dla każdego z rozdziałów książki, a także spis treści oraz indeks.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Nowy - Dokument główny