Nowy

Tworzy nowy dokument LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Nowy

Ikona Nowy na pasku standardowym (wskazuje typ nowego dokumentu)

Ikona

Nowy

Klawisze + N


Aby utworzyć dokument na podstawie szablonu, wybierz Nowy - Szablony

Szablon to plik zawierający elementy projektu dokumentu, w tym style formatowania, różne rodzaje tła, ramek, grafiki, pól, układu strony i tekstu.

Ikona

Nazwa

Funkcja

Ikona

Dokument tekstowy

Tworzy nowy dokument tekstowy (LibreOffice Writer).

Ikona

Arkusz kalkulacyjny

Tworzy nowy arkusz kalkulacyjny (LibreOffice Calc).

Ikona

Prezentacja

Tworzy nowy dokument prezentacji (LibreOffice Impress).

Ikona

Rysunek

Tworzy nowy Rysunek (LibreOffice Draw).

Ikona

Baza danych

Otwiera kreatora bazy danych, aby utworzyć plik bazy danych.

Ikona

Dokument HTML

Tworzy nowy Dokument HTML.

Ikona

Dokument XML

Tworzy nowy dokument formularza XML.

Ikona

Dokument główny

Tworzy nowy dokument główny.

Ikona

Formuła

Tworzy nowy dokument formuły (LibreOffice Math).

Ikona

Etykiety

Otwiera okno dialogowe Etykiety umożliwiające wprowadzenie ustawień etykiet, a następnie tworzy dla nich nowy dokument tekstowy (LibreOffice Writer).

Ikona

Wizytówki

Otwiera okno dialogowe Wizytówki umożliwiające wprowadzenie ustawień dla wizytówek, a następnie tworzy nowy dokument tekstowy (LibreOffice Writer).

Ikona

Szablony

Tworzy nowy dokument z istniejącego szablonu.