Formaty plików XML

LibreOffice domyślnie otwiera i zapisuje pliki w formacie OpenDocument.

Ikona notatki

Format plików OpenDocument (ODF) jest ustandaryzowanym formatem plików wykorzystywanym przez wiele aplikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wikipedii: wikipedia.org/wiki/OpenDocument


Nazwy formatów OpenDocument

LibreOffice stosuje następujące formaty plików:

Format dokumentu

Rozszerzenie pliku

OpenDocument dokument tekstowy

*.odt

OpenDocument szablon dokumentu tekstowego

*.ott

OpenDocument dokument główny

*.odm

Dokument HTML

*.html

Szablon dokumentu HTML

*.oth

OpenDocument arkusz kalkulacyjny

*.ods

OpenDocument szablon arkusza kalkulacyjnego

*.ots

OpenDocument rysunek

*.odg

OpenDocument szablon rysunku

*.otg

OpenDocument prezentacja

*.odp

OpenDocument szablon prezentacji

*.otp

OpenDocument formuła

*.odf

OpenDocument baza danych

*.odb

Rozszerzenie LibreOffice

*.oxt


Ikona notatki

Format HTML nie jest formatem OpenDocument.


Wykres ODF jest nazwą formatu pliku dla autonomicznych wykresów. Ten format z rozszerzeniem *.odc nie jest obecnie używany.

Ewolucja formatu OpenDocument

Format OpenDocument rozwija się z czasem.

Wersja ODF

Data zatwierdzenia standardu przez OASIS

Pierwsza obsługująca wersja programu

ODF 1.0

2005-05-01

OpenOffice.org 1.1.5 lub StarOffice 7

ODF 1.1

2007-02-02

OpenOffice.org 2.2 lub StarOffice 8 Update 4

ODF 1.2

2011-09-30

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

ODF 1.2 (Extended)

-

OpenOffice.org 3.2 lub StarOffice 9.2


W bieżących wersjach dokumenty można zapisywać w formacie ODF 1.2 (domyślny) lub ODF 1.0/1.1 (dla kompatybilności wstecznej). Wybierz Narzędzia - Opcje - Ładuj/Zapisz - Ogólne i wybierz wersję formatu ODF.

Aby wymieniać się dokumentami z użytkownikami korzystającymi z OpenOffice.org 1 lub StarOffice 7, należy zapisać dokument z użyciem odpowiedniego filtra z listy Typ pliku.

Ikona wskazówki

Aby zmienić domyślny format plików, należy wybrać menu Ładuj/Zapisz – Ogólne i odszukać alternatywne formaty plików dla każdego typu dokumentów LibreOffice.


Struktura pliku XML

Dokumenty w formacie OpenDocument są przechowywane jako skompresowane archiwa zawierające pliki XML. Aby zobaczyć pliki XML, należy otworzyć plik w formacie OpenDocument za pomocą programu do dekompresji archiwów. Pliki w formacie OpenDocument zawierają następujące pliki i katalogi:

  1. Tekstowa zawartość dokumentu znajduje się w pliku content.xml.

    Domyślnie plik content.xml jest zapisywany bez elementów formatowania takich jak wcięcie lub łamanie linii. Służy to zmniejszeniu potrzebnego czasu do zapisania i otwarcia dokumentu. Użycie tych opcji można osiągnąć poprzez aktywację w Konfiguracji eksperta, przez ustawienie właściwości /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting na true.

  2. Plik meta.xml zawiera metainformacje dokumentu, które można wprowadzić, wybierając Plik - Właściwości.

    Jeśli dokument zostanie zapisany z użyciem hasła, plik meta.xml nie zostanie zaszyfrowany.

  3. Plik settings.xml zawiera pozostałe informacje o ustawieniach dokumentu.

  4. W styles.xml, znajdziesz style zastosowane do dokumentu, które można zobaczyć w oknie Style

  5. Plik meta-inf/manifest.xml zawiera opis struktury pliku XML.

Archiwum może zawierać dodatkowe spakowane pliki i foldery.

Definicja formatów XML

Schemat formatów OpenDocument można znaleźć w witrynie internetowej www.oasis-open.org.