Obracanie obiektów

Obiekt można obrócić wokół domyślnego (umieszczonego centralnie) punktu obrotu lub punktu zdefiniowanego samodzielnie.

Ikona

Wybierz obiekty, które chcesz obrócić. Kliknij ikonę Obróć na pasku Tryb programu LibreOffice Draw lub na pasku rysowania w programie LibreOffice Impress.

Przesuń wskaźnik myszy na uchwyt w rogu obiektu, tak aby kursor zmienił się w symbol obracania. Przeciągnij uchwyt, aby obrócić obiekt.

Aby ograniczyć obracanie do wielokrotności 15 stopni, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe. Wybierz polecenie Pozycja i rozmiar - Obrót, aby wprowadzić dokładną wartość obrotu.

Ikona

Aby zmienić ustawienie punktu obrotu, przeciągnij w nowe miejsce małe kółko widoczne pośrodku obiektu.

Aby pochylić obiekt w poziomie lub pionie, przeciągnij jeden z bocznych uchwytów.