Definiowanie kolorów niestandardowych

Zdjefiniuj niestandardowe kolory i zapisz je w palecie kolorów Własne.

Definiowanie własnego koloru

 1. Wybierz Format - Obszar , kliknij kartę Obszar i naciśnij przycisk Kolor. Wyświetlana jest tabela wstępnie zdefiniowanych kolorów palety.

  Ikona ostrzeżenia

  Niestandardowe kolory są zapisywane w palecie kolorów Własne.


 2. Kliknij kolor w tabeli podobny do tego, który chcesz zdefiniować. Możesz wybrać podobny kolor z dowolnej dostępnej palety kolorów w obszarze Kolory po lewej lub Ostatnie kolory na liście pod tabelą kolorów. Kolor pojawi się w oknie podglądu Nowy po prawej stronie okna dialogowego.

 3. Click the Pick button to open the Pick a Color dialog.

  Ikona notatki

  LibreOffice używa tylko modelu kolorów RGB do drukowania w kolorze. Wartości RGB wybranego koloru są wyświetlane pod polami podglądu.


 4. Press the Add button to add the custom color to the Custom color palette. A dialog box asking to enter a color name appears. Enter a unique name for the new color within all color names existing in the Custom color palette.

Ikona wskazówki

To remove a color from the Custom color palette, select the Custom color palette in the Colors area, select the color to be deleted and click Delete.