Właściwości wykresu liniowego wygładzonego

Na wykresie z liniami (wykres liniowy lub punktowy) można wybrać opcję wyświetlania krzywych zamiast linii prostych. Niektóre opcje wpływają na właściwości tych krzywych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie dialogowym Typu wykresu Wykresu liniowego lub Wykresu XY, który wyświetla linie, wybierz Krokowy w Typie linii, a następnie kliknij przycisk Właściwości.


Naciśnij klawisze Shift+F1 i wskaż element sterujący, aby dowiedzieć się więcej na jego temat.

Zmiana właściwości linii

  1. Wybierz sześcienną krzywą sklejaną lub krzywą B-sklejaną.

    Są to modele matematyczne, które wpływają na wyświetlanie krzywych. Krzywe są tworzone przez połączenie segmentów wielomianów.

  2. Opcjonalnie ustaw rozdzielczość. Zastosowanie wyższych wartości daje bardziej wygładzone linie.

  3. Dla krzywej linii B-sklejanej opcjonalnie ustaw stopień wielomianu.