Siatka

Otwiera okno dialogowe Siatka, które umożliwia określenie właściwości siatki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Siatka - Główna siatka osi X, Y, Z/Pomocnicza siatka osi X, Y, Z/Wszystkie siatki osi(wykresy)


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.