Oś Y

Otwiera okno dialogowe Oś Y, które umożliwia zmianę właściwości osi Y.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Oś - Oś Y/Pomocnicza oś Y


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Znaki

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Skala

Kontroluje skalowanie osiami X i Y.

Pozycjonowanie

Steruje położeniem osi.

Liczby

Określa opcje formatowania zaznaczonych komórek.

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie osi lub etykiet tytułów.