Osie

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję właściwości wybranej osi. Nazwa okna dialogowego zależy od tego, która oś została wybrana.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Oś - Oś X/Pomocnicza oś X/Oś Z/Wszystkie osie


Okno dialogowe osi Y jest rozszerzone. W wykresach X-Y okno dialogowe osi X również jest poszerzone o zakładkę Skala.

Ikona notatki

Skalowanie osi X jest możliwe tylko w wykresach X-Y.


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Znaki

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie osi lub etykiet tytułów.