Legenda

Otwiera okno dialogowe Legenda, w którym można zmienić pozycję legendy na wykresie oraz określić, czy legenda ma być wyświetlana.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Legenda

Wybierz Format - Legenda - zakładka Pozycja


Aby pokazać lub ukryć legendę, kliknij ikonę Włącz/Wyłącz legendę na pasku Formatowanie.

Ikona

Włącz/Wyłącz legendę

Wyświetl

Określa, czy legenda wykresu ma być wyświetlana. Opcja jest dostępna tylko w oknie dialogowym wywołanym przez wybranie Wstaw - Legenda.

Pozycja

Określa pozycję wyświetlania legendy:

Z lewej

Umieszcza legendę po lewej stronie wykresu.

W górze

Umieszcza legendę u góry wykresu.

Z prawej

Umieszcza legendę po prawej stronie wykresu.

W dole

Umieszcza legendę na dole wykresu.

Orientacja tekstu

Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy w oknie dialogowym – Ustawienia językowe – Języki została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.