Pasek podglądu wydruku

Pasek Podglądu wydruku jest wyświetlany po wyborze pozycji menuPlik - Podgląd wydruku.

Poprzednia strona

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikona

Poprzednia strona

Następna strona

Przechodzi do następnej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Ikona

Następna strona

Przechodzi do pierwszej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Ikona

Przechodzi do ostatniej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Ikona

Powiększenie

Powiększa widok bieżącego dokumentu na ekranie. Bieżący współczynnik powiększenia jest wyświetlany na Pasku stanu.

Ikona

Powiększenie

Pomniejsz

Zmniejsza widok bieżącego dokumentu na ekranie. Bieżący współczynnik powiększenia jest wyświetlany na Pasku stanu.

Ikona

Pomniejszanie

Pełny ekran

Ukrywa menu i paski narzędzi. Aby opuścić tryb pełnego ekranu, kliknij przycisk Pełny ekran.

Formatuj stronę

Otwiera okno dialogowe pozwalające definiować wygląd wszystkich stron dokumentu.

Marginesy

Wyświetla lub ukrywa marginesy na stronie. Marginesy można przeciągnąć myszą oraz ustawić na karcie Strona w oknie Styl strony.

Współczynnik skalowania

Ten slajd określa skalowanie strony dla wydruków arkuszy. Współczynnik skalowania można również określić na karcie Arkusz w oknie Styl strony.

Zamknij podgląd

Aby zamknąć podgląd wydruku, należy kliknąć przycisk Zamknij podgląd.