Pasek stanu

Pasek stanu zawiera informacje dotyczące bieżącego arkusza.

Pozycja w dokumencie

Wyświetla numer bieżącego arkusza z uwzględnieniem ogólnej liczby arkuszy w dokumencie.

Bieżący styl strony

Wyświetla bieżący styl strony. Aby rozpocząć edycję, kliknij dwukrotnie ten element; kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy powoduje przełączenie na inny styl.

Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.

Tryb wstawiania

Wyświetla bieżący tryb wstawiania. Można przełączać między trybami WSTAW = wstawianie oraz ZAST = nadpisywanie.

Tryb wyboru

Tutaj można przełączać poszczególne tryby wyboru.

Modyfikacja dokumentu

Jeśli zmiany w dokumencie nie zostały jeszcze zapisane na dysku twardym, w tym polu paska stanu jest wyświetlany symbol "*". Jest on widoczny także w przypadku nowych, jeszcze niezapisanych dokumentów.

Podpis cyfrowy

Patrz także: Podpisy cyfrowe.

Standardowa formuła, Data/Czas, Ostrzeżenie o błędzie

Wyświetla informacje dotyczące bieżącego dokumentu. Domyślnie wyświetlana jest SUMA zawartości zaznaczonych komórek.