Pasek formatowania tekstu

Pasek Formatowanie tekstu jest widoczny, gdy kursor znajduje się na obiekcie tekstowym, takim jak ramka tekstowa lub obiekt rysunkowy, i zawiera polecenia formatowania i wyrównania.

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Ikona

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Ikona

Kursywa

Podkreślenie

Podkreśla zaznaczony tekst lub usuwa jego zaznaczenie.

Ikona

Podkreślenie

Kolor czcionki

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikona

Kolor czcionki

Interlinia: 1

Stosuje pojedynczą interlinię do bieżącego akapitu. Jest to ustawienie domyślne.

Ikona

Interlinia: 1

Interlinia: 1,5

Ustawia interlinię o wielkości półtora wiersza. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości połowy wysokości czcionki.

Ikona

Interlinia: 1,5

Interlinia: 2

Ustawia interlinię o wielkości dwóch wierszy. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości równej wysokości czcionki.

Ikona

Interlinia: 2

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje akapit do lewego marginesu strony.

Ikona

Wyrównaj do lewej

Do środka

Wyrównuje zawartość akapitu do środka strony.

Ikona

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje akapit do prawego marginesu strony.

Ikona

Wyrównaj do prawej

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje akapit do lewego i prawego marginesu strony.

Ikona

Do lewej i prawej

Indeks górny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i podnosi tekst powyżej linii bazowej.

Ikona

Indeks górny

Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii bazowej.

Ikona

Indeks dolny

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Ikona

Znak

Akapit

Modyfikuje elementy formatowania bieżącego akapitu, takie jak wcięcia i wyrównanie.

Ikona

Akapit

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Określa poziomy kierunek tekstu.

Ikona

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Kierunek tekstu z góry na dół

Specifies the vertical direction of the text.

Ikona

Kierunek tekstu z góry na dół