Paski narzędzi

Podmenu zawiera paski narzędziowe dostępne w arkuszach.To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Pasek formatowania

Pasek Formatowanie zawiera podstawowe polecenia stosowane do ręcznego formatowania.

Pasek narzędzi

Pasek Narzędzia zawiera najczęściej używane polecenia.

Pasek formuły

Ten pasek służy do wprowadzania formuł.

Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek obrazu

Pasek Obrazu jest wyświetlany po wstawieniu lub wyborze obrazu na stronie.

Pasek właściwości obiektu rysunkowego

Pasek Właściwości obiektu rysunkowego zawiera polecenia formatowania i wyrównania wybranych obiektów na stronie.

Pasek formatowania tekstu

Pasek Formatowanie tekstu jest widoczny, gdy kursor znajduje się na obiekcie tekstowym, takim jak ramka tekstowa lub obiekt rysunkowy, i zawiera polecenia formatowania i wyrównania.

Pasek podglądu wydruku

Pasek Podglądu wydruku jest wyświetlany po wyborze pozycji menuPlik - Podgląd wydruku.

Pasek stanu

Pasek stanu zawiera informacje dotyczące bieżącego arkusza.

Wstaw

Kliknij strzałkę obok ikony w celu wyświetlenia paska narzędzi Wstaw pozwalającego na dodawanie grafik i znaków specjalnych do bieżącego arkusza.

Pasek klasyfikacji

Pasek klasyfikacji zawiera narzędzia ułatwiające bezpieczną obsługę dokumentu.

Pasek narzędziowy klasyfikacji zawiera pola listy służące wybraniu, zgodnie z polityką kategorii BAF oraz zgodnie z poziomami BAILS, stosownego bezpieczeństwa dokumentu. LibreOffice doda niestandardowe pola we właściwościach dokumentu, aby móc zapisać politykę klasyfikacji jako metadane dokumentu (Plik - Właściwości, karta "Właściwości niestandardowe")

Przejdź do menu Widok - Paski narzędzi i wybierz polecenie Klasyfikacja