Wpisywanie tekstu wielowierszowego

  1. Kombinacja klawiszy +Enter powoduje ręczne przejście do następnego wiersza. Skrót ten działa jedynie bezpośrednio w komórce lub w wierszu wprowadzania. Wiersz wprowadzania może być rozszerzony do wielowierszowego, klikając przycisk ze strzałką do dołu po prawej.

Aby włączyć automatyczny podział wierszy przy prawej krawędzi komórki, należy wykonać następujące czynności:

  1. Zaznacz wszystkie komórki, dla których chcesz włączyć podział wierszy po osiągnięciu prawej krawędzi komórki.

  2. W oknie Format - Komórki - Wyrównanie zaznacz opcję Podział wiersza i kliknij OK.