Zmiana nazw arkuszy

Ustawianie nazw arkuszy jest ważną funkcją do tworzenia czytelnych i zrozumiałych dokumentów arkuszy kalkulacyjnych. Aby zmienić nazwę arkusza w dokumencie:

  1. Kliknij kartę arkusza, aby ją wybrać.

  2. Otwórz menu kontekstowe arkusza i wybierz Zmień nazwę. Pojawi się okno, w którym możesz zatwierdzić nową nazwę.

  3. Wprowadź nową nazwę arkusza, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Można także nacisnąć i przytrzymać klawisz , po czym kliknąć dowolną nazwę arkusza i od razu wprowadzić jego nową nazwę.

    Dostępność tej opcji zależy od posiadanego programu X Window Manager.

Nazwy arkuszy mogą zawierać prawie dowolny znak. Obowiązują pewne ograniczenia nazw, następujące znaki nie są dozwolone w nazwach arkuszy:

Ikona wskazówki

In cell references, a sheet name must be enclosed in single quotes ' when the name contains other characters than alphanumeric or underscore. A single quote contained within a name has to be escaped by doubling it (two single quotes).


Na przykład chcesz odwołać się do komórki A1 na arkuszu o następującej nazwie:

Arkusz 'Rok'

odwołanie to należy umieścić między pojedynczymi cudzysłowami, a pojedyncze cudzysłowy w nazwie muszą zostać podwojone:

'Arkusz ''Rok'' '.A1

Ikona wskazówki

Nazwa arkusza jest niezależna od nazwy arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzasz nazwę arkusza kalkulacyjnego, zapisując go po raz pierwszy jako plik.


Ikona notatki

Dokument może zawierać do 10 000 pojedynczych arkuszy, które muszą mieć różne nazwy.


Możesz ustawić prefiks nazw nowych arkuszy, które tworzysz. Zobacz stronę o opcjach Calc.