Filtrowanie Wykresów przestawnych

Filtry służą do usuwania niechcianych danych z wykresu przestawnego. Możęsz użyć filtrów w wykresie przestawnym lub w odpowiedniej tabeli przestawnej, jeżeli wynikowy wykres jest dokładnie taki sami.

Przyciski pola wykresu przestawnego

Przyciski wykresu przestawnego są unikalne dla wykresów przestawnych, a wykresy normalne nie mają ich. Przyciski pokazują układ tabeli przestawnej, które są polami tabeli przestawnej. Jeśli są obecne, pola strony są wyświetlane u góry. Pola wierszy są wyświetlane w dolnej części wykresu obok siebie, a legenda pokazuje przyciski z kolumn kolumn ułożonych w stos.

Przyciski pola wykresu przestawnego

Przyciski mają dołączoną do nich akcję pop-up. Jeśli zastosowano filtrowanie, strzałka zmienia kolor na niebieski (podobny do tabeli przestawnej), dzięki czemu łatwiej jest zobaczyć, kiedy pole ma zastosowany filtr.

Istniejące pola strony pokazują, co jest filtrowane: gdy nic nie jest filtrowane pokazywana jest opcja '- wszystko -' , gdy niektóre dane są filtrowane, wtedy pokazywana jest opcja '- wiele -', gdy tylko jedna wartość nie jest filtrowana, wyświetlana jest ta wartość.

Otwórz plik z przykładem: