Wykres przestawny

Wykres przestawny to wykres z zakresem danych i seriami danych z tabeli przestawnej.

Przeciwnie do tabel statycznych, w których liczba wierszy i kolumn jest stała, tabele przestawne mogą mieć różne wymiary, w zależności od ustawień tabeli przestawnej i zawartości źródła danych.

Wykresy przestawne śledzą zmiany danych z tabeli przestawnej i odpowiednio dostosowują serie danych i zakres danych.

Otwórz plik z przykładem: