Formatowanie arkuszy

Formatowanie tekstu w arkuszu kalkulacyjnym

  1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

  2. Wybierz żądane atrybuty tekstu na pasku formatowania. Można także wybrać Format - Komórki. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Atrybuty komórek, które umożliwia wybranie różnych atrybutów tekstu w panelu Czcionka.

Formatowanie liczb w arkuszu kalkulacyjnym

  1. Zaznacz komórki zawierające liczby, które chcesz sformatować.

  2. Aby zastosować domyślny format walutowy lub procentowy, użyj ikon znajdujących się na pasku formatowania. Aby zastosować inne formaty, wybierz Format - Komórki. Zakładka Liczby umożliwia skorzystanie z gotowych formatów lub określenie własnych.

Formatowanie obramowania i tła komórek i stron

  1. Można przypisać format do dowolnej grupy komórek, wybierając najpierw komórki (dla wielokrotnego wyboru, przytrzymaj klawisz kiedy klikasz), a następnie aktywuj Formatuj komórki w Format - Komórki. W tym oknie można wybrać atrybuty, takie jak cienie i tła.

  2. Aby zastosować atrybuty formatowania do całego arkusza, wybierz Format - Strona. Można na przykład określić, jakie główki i stopki mają się pojawiać na wszystkich drukowanych stronach.

Ikona notatki

Obraz załadowany za pomocą polecenia Format - Strona - Tło będzie widoczny tylko na wydruku oraz w podglądzie wydruku. Aby wyświetlić obraz tła również na ekranie, należy wstawić wybraną grafikę, wybierając Wstaw - Obraz - Z pliku, a następnie ustawić ją za komórkami, wybierając Format - Rozmieść - W tle. Aby wybrać obraz tła, należy użyć Nawigatora.