Edycja tabel przestawnych

Kliknij jeden z przycisków w tabeli przestawnej i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy. Obok wskaźnika myszy ukaże się specjalny symbol.

Przeciągniecie przycisku w inne miejsce tego samego wiersza umożliwia zmianę kolejności kolumn. Przeciągnięcie przycisku do lewej krawędzi tabeli na obszar nagłówków wierszy umożliwia zmianę kolumny w wiersz.

Okno dialogowe tabeli przestawnej umożliwia przeciąganie przycisków na obszary strony w celu tworzenia przycisków i pola listy w górnej części tabeli przestawnej. Pole listy umożliwia filtrowanie tabeli przestawnej według zawartości wybranych elementów. Aby użyć innego obszaru strony jako filtru, w obrębie tabeli przestawnej można posłużyć się techniką przeciągania i upuszczania.

Aby usunąć przycisk, należy przeciągnąć go poza tabelę przestawną. Gdy wskaźnik umieszczony na arkuszu przybierze formę ikony 'niedozwolone', należy zwolnić przycisk myszy. Przycisk zostanie usunięty.

Aby edytować tabelę przestawną, należy kliknąć znajdującą się wewnątrz niej komórkę i rozwinąć menu kontekstowe. Menu kontekstowe zawiera polecenie Edycja układu, które powoduje wyświetlenie okna dialogowego Tabela przestawna dla bieżącej tabeli.

W tabeli przestawnej można zmienić kolejność pól danych, korzystając z metody przeciągnięcia i upuszczenia lub poleceń wycięcia/wklejenia.

Możesz przypisać własną nazwę wyświetlaną dla pól, członów pól, sum częściowych (z pewnymi ograniczeniami) i sum całkowitych wewnątrz tabeli przestawnej. Własna nazwa wyświetlana jest przypisywana do elementu poprzez nadpisanie nazwy oryginalnej.

Otwórz plik z przykładem: