Definiowanie kolorów lub grafiki tła

W programie LibreOffice Calc dla wybranego zakresu komórek można zdefiniować kolor lub grafikę tła.

Stosowanie koloru tła do arkusza kalkulacyjnego programu LibreOffice Calc

  1. Zaznacz komórki.

  2. Wybierz Format - Komórki (lub Formatuj komórki z menu kontekstowego).

  3. Kliknij zakładkę Tło i wybierz kolor tła.

Grafika w tle komórek

  1. Wybierz Wstaw - Obraz - Z pliku.

  2. Wybierz element graficzny i kliknij przycisk Otwórz.

    Wstawiany obiekt graficzny jest przypisany do bieżącej komórki. Możesz przenosić i skalować obiekt graficzny w dowolny sposób. Z poziomu menu kontekstowego możesz użyć polecenia Rozmieść - W tle, aby umieścić obiekt graficzny w tle. Aby zaznaczyć obiekt graficzny, który został umieszczony w tle, użyj .