Stosowanie automatycznego formatowania do zaznaczonego zakresu komórek

Funkcja Autoformatowanie może służyć do szybkiego zastosowania formatu do arkusza lub zaznaczonego zakresu komórek.

Stosowanie autoformatowania do arkusza lub zaznaczonego zakresu komórek

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować, wraz z nagłówkami kolumn i wierszy.

 2. Wybierz Format - Autoformatowanie.

 3. Kliknij Więcej, aby wybrać właściwości automatycznego formatowania.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Format zostanie zastosowany do zaznaczonego zakresu komórek.

Ikona notatki

Jeśli nie widać zmiany koloru zawartości komórek ,wybierz Widok - Wyróżnianie wartości.


Definiowanie autoformatowania arkuszy

Można zdefiniować nowe ustawienia autoformatowania, które będą dostępne dla wszystkich arkuszy.

 1. Formatowanie arkusza.

 2. Wybierz Edycja - Zaznacz wszystko.

 3. Wybierz Format - Autoformatowanie.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. Wprowadź nazwę formatu w polu Nazwa okna dialogowego Dodaj autoformatowanie.

 6. Kliknij przycisk OK.