Kody błędów w programie LibreOffice Calc

Poniższa tabela zawiera zestawienie komunikatów o błędach programu LibreOffice Calc. Jeśli błąd występuje w komórce zawierającej kursor, komunikat o błędzie jest wyświetlony na pasku stanu.

Kod błędu

Informacja

Znaczenie

###

brak

Komórka nie jest odpowiednio szeroka, aby możliwe było wyświetlenie zawartości.

501

Nieprawidłowy znak

Nieprawidłowy znak w formule.

502

Nieprawidłowy argument

Argument funkcji nie jest poprawny. Na przykład liczba ujemna dla funkcji PIERWIASTEK(), dla tego przypadku proszę użyć PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP().

503
#LICZBA!

Nieprawidłowa operacja zmiennoprzecinkowa

Dzielenie przez 0 lub inne działanie, którego wynikiem jest przekroczenie określonego zakresu wartości.

504

Błąd w liście parametrów

Parametr funkcji jest nieprawidłowy, na przykład podano tekst zamiast liczby lub odwołanie do domeny zamiast odwołania do komórki.

508

Błąd ustawienia nawiasów

Brakujący nawias - na przykład brak nawiasu otwierającego, choć podano nawias zamykający

509

Brak operatora

Brakujący operator, na przykład w wyrażeniu "=2(3+4)*" brak operatora między cyfrą "2" a nawiasem "(".

510

Brak zmiennej

Brak zmiennej, na przykład gdy dwa operatory występują koło siebie: "=1+*2".

511

Brak zmiennej

Funkcja wymaga większej liczby zmiennych niż podano, na przykład I() i LUB().

512

Za długa formuła

Kompilator: łączna liczba wewnętrznych symboli (operatorów, zmiennych, nawiasów) użytych w formule przekroczyła 8192.

513

Za długi ciąg znaków

Kompilator: rozmiar identyfikatora w formule przekracza 64 KB. Interpreter: wynik operacji na ciągach przekracza rozmiar 64 KB.

514

Wewnętrzne przepełnienie

Próbowano wykonać operację sortowania na zbyt dużej ilości danych liczbowych (maks. 100 000) lub nastąpiło przepełnienie stosu obliczeń.

516

Wewnętrzny błąd składni

Brak oczekiwanej macierzy w stosie obliczeń.

517

Wewnętrzny błąd składni

Nieznany kod. Dokument zawierający nowszą funkcję mógł zostać załadowany do starszej wersji, która nie zawiera tej funkcji.

518

Wewnętrzny błąd składni

Zmienna nie jest dostępna

519
#ARG

Brak wyniku (w komórce jest #ARG zamiast Błąd:519!)

Formuła zwraca wartość, która nie odpowiada jej definicji, lub zawiera odwołanie do komórki, która zawiera tekst zamiast liczby.

520

Wewnętrzny błąd składni

Kompilator tworzy nieznany kod kompilatora.

521

Wewnętrzny błąd składni

Brak wyniku.

522

Odwołanie cykliczne

Formuła zawiera bezpośrednie lub pośrednie odwołanie do samej siebie, a opcja Iteracje nie jest ustawiona w menu – LibreOffice Calc – Oblicz.

523

Proces obliczeniowy nie jest zbieżny

Wynik funkcji jest niewłaściwy lub odwołania iteracyjne nie osiągają minimum zmian przy ustawionej maksymalnej liczbie kroków.

524
#ADR

Nieprawidłowe odwołania (komórka zawiera #ADR zamiast Błąd:524)

Kompilator: nie można uzyskać nazwy kolumny lub wiersza. Interpreter: w formule brak kolumny, wiersza lub arkusza zawierającego komórkę, do której się odwoływano.

525
#NAZWA?

Nieprawidłowe nazwy (komórka zawiera #NAZWA? zamiast Błąd:525)

Nie można oszacować identyfikatora. Na przykład brak prawidłowego odwołania, brak prawidłowej nazwy domeny, brak etykiet kolumn lub wierszy, nieprawidłowy znak oddzielający miejsca dziesiętne, brak dodatku.

526

Wewnętrzny błąd składni

Przestarzały i nie używany, ale może zostać przeniesiony ze starszych dokumentów, jeśli wynikiem jest formuła z domeny.

527

Wewnętrzne przepełnienie

Interpreter: Odwołania, takie jak odwołania między komórkami, są zbyt głęboko zagnieżdżone.

532
#DZIEL/0!

Dzielenie przez zero

Operator dzielenia /, jeśli mianownik jest równy 0
Niektóre funkcje zwracają ten błąd, na przykład:
WARIANCJA.POPUL z mniej niż 1 argumentem
ODCH.STANDARD.POPUL z mniej niż 1 argumentem
WARIANCJA z mniej niż 2 argumentami
ODCH.STANDARDOWE z mniej niż 2 argumentami
NORMALIZUJ z odchyleniem standardowym=0
ROZKŁAD.NORMALNY z odchyleniem standardowym=0