Wstaw

Kliknij strzałkę obok ikony w celu wyświetlenia paska narzędzi Wstaw pozwalającego na dodawanie grafik i znaków specjalnych do bieżącego arkusza.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Wstaw

Istnieje możliwość wyboru następujących ikon:

Ramka pływająca

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

Ikona

Ramka przestawna

Znak specjalny

Pozwala użytkownikowi na wstawienie symboli znalezionych w już zainstalowanych czcionkach.

ikona

Znak specjalny

Z pliku

Wstawia obraz w bieżący dokument .

Ikona

Obraz

Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Dźwięk lub wideo


Formuła

Inserts a formula into the current document.

Ikona

Formuła

Wykres

Ikona

Wykres

Obiekt OLE

Wstawia obiekt OLE do bieżącego dokumentu. Obiekt OLE jest wstawiany jako łącze lub obiekt wbudowany.

Ikona

Obiekt OLE