Format liczb: Usuń miejsce dziesiętne

Usuwa miejsce dziesiętne liczbom w zaznaczonych komórkach.

Ikona

Format liczb: Usuń miejsce dziesiętne